EnsiapukoulutuksetHätäensiapukurssi 4 tuntia

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin suorittanut saa hätäensiaputodistuksen. Kurssilla voi myös päivittää voimassaolevan EA 1- tai EA 2 -todistuksen. Päivityksen voi tehdä yhden kerran.

Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

 • tajuttoman ensiapu
 • elvytystilanne
 • suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • sokin tunnistaminen ja sokin syvenemisen estäminen

Hätäensiapukurssi 8 tuntia

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin suorittanut saa hätäensiaputodistuksen. Kurssilla voi myös päivittää voimassaolevan EA 1 - tai EA 2 -todistuksen. Päivityksen voi tehdä yhden kerran.
Koulutuksen aiheita ovat muun muassa
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Ensiapukurssi EA1

Ensiapukurssi EA 1 antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Ensiapukurssi EA 1 on voimassa kolme vuotta.

Koulutuksen aiheita ovat muun muassa
 • toiminta onnettomuus tai sairaskohtauksen sattuessa
 • tajuttoman ensiapu
 • elvytys
 • suuret verenvuodot ja sokin tunnistaminen
 • vieras esine hengitysteissä
 • erilaiset haavat ja palovammat
 • nyrjähdykset, venähdykset, murtumat ja päävammat
 • sairaskohtaukset
 • myrkytykset

Ensiapukurssi EA2

EA 2-kurssi syventää jo opittuja tietoja ja taitoja ensiavusta. EA 2-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssille osallistuminen edellyttää voimassaolevaa EA 1- todistusta.

Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

 • Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
 • Ensiavun taktiikka
 • Sisäelinvammat
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat, murtumat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Sisältää myös osion henkisestä ensiavusta

Ammattikuljettajan hätäensiapu

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin suorittanut saa hätäensiaputodistuksen. Kurssilla voi myös päivittää voimassaolevan EA 1 - tai EA 2 -todistuksen. Päivityksen voi tehdä yhden kerran. Kurssi sisältää yhden direktiivipäivän. Ammattikuljettajan jatkokoulutusohjelma kuorma-autonkuljettaja: Ensiapu Dnro TRAFI/5162/05.03.07/2014.


Ammattikuljettajan ensiapu perusosa ja syventäväosa 2pv

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssi sisältää kaksi direktiivipäivää. Ammattikuljettajan ensiapu perusosa (7 t) Dnro TRAFI/12149/05.03.07/2014 ja Ammattikuljettajan ensiapu syventäväosa (7 t) Dnro TRAFI/12151/05.03.07/2014. 16 tunnin kurssista saa EA1 todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Kysy tarjousta ensiapukoulutuksista!

info@tampereenkoulutuspalvelu.fi

044 700 0052